1 april 2021

Hart van Holland, Nijkerk

Sprekers / programma Sprekers / programma

Het thema van Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2020 is ‘duurzaam gladheidbeheer’. We belichten duurzaam gladheidbeheer vanuit twee invalshoeken. Enerzijds leggen we de milieu-impact van gladheidbestrijdingsactiviteiten onder de loep: sprekers delen tips en kennis over duurzamere strategieën, technieken en alternatieven voor gladheidbeheer. Daarnaast bespreken we met het oog op het opwarmende klimaat de duurzaamheid van gladheidbestrijding: wat betekent dit voor de continuïteit?

Net als vorige jaren start het congres met inspirerende plenaire presentaties, is er aandacht voor innovaties in techniek en materieel, en is er gelegenheid om verdiepende deelsessies over specifieke thema’s bij te wonen. Daarnaast biedt het programma uiteraard veel ruimte om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

Reinier van den Berg
Reinier is een ‘oude’ bekende op ons Gladheidscongres. Hij is metereoloog en bekend geworden als weerman bij het RTL. Naast de passie voor klimaat heeft hij ook een passie voor duurzaamheid. Reinier van den Berg spant zich wereldwijd in om mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Hij zal met ons terugkijken op de afgelopen winterperiode en vertellen wat ons als gladheidbeheerders de komende jaren te wachten staat.

 


Ruud Koornstra
Ondernemerschap, politiek, duurzaamheid. Ruud Koornstra weet er alles van, uit eigen ervaring. Hij loopt onvermoeibaar heen en weer tussen politiek, bedrijfsleven, milieuorganisaties, wetenschap en innovatieve bedrijven om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. Hij staat middenin innovatie en duurzame ontwikkelingen en heeft een zwak voor gladheidbeheer. De ideale spreker dus om een congres over duurzaam gladheidbeheer te openen.

Caspar de Jonge
Caspar de Jonge is programmamanager Data en Diensten in Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een programma gericht op slimme, duurzame en veilige mobiliteit door het gebruik van uiteenlopende datasoorten, digitalisering binnen overheden en aanjagen van nieuwe private diensten. Hierin werkt het Ministerie samen met het bedrijfsleven en lokale en regionale overheden. Data over verkeer en verkeersstromen zijn hierbij van groot belang zeker in extreme weersomstandigheden zoals bij gladheid.  Caspar de Jonge vertelt over het belang van het gebruik van verkeersdata en de mogelijkheden die dit biedt voor gladheidbeheer en assetmanagement. Aan bod komen onder andere het gebruik van voertuigdata voor informatie over gladheid (Data for road safety), het gebruik van Verkeer Regels Installatie tijdens gladheidbeheer en het gebruik van data voor het geautomatiseerd maken van strooiroutes (Talking maps).  

DEELSESSIES

Duurzame Dooimiddelen 
Hillebrand Jan Breuker, beleidsadviseur bij de Provincie NoordHolland en Projectmanager bij Grass2grit, was een keer aan het werk met grasvezels toen het hem opviel dat het sap dat bij het persen vrij kwam behoorlijk zout was. Inmiddels heeft hij een circulair concept ontwikkeld waarbij bermgras wordt omgezet in grassap en grasvezels. Het sap wordt gebruikt als gladheidsbestrijding, de vezels voor wegmeubilair. 
Leo van Eeuwijk, Project-Teamleider bij de AVRI, gaat in op hoe de AVRI de gladheidbestrijding verduurzaamt door strooizout te gebruiken dat niet uit de aarde gewonnen is, maar een bijproduct is uit andere productieprocessen. Zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken is daarbij het uitgangspunt. 

Zin en Onzin van Zomerstrooien 
Het strooien van zout op de warmste zomerdagen. Wanneer het nuttig en wanneer niet?
Jan van der Beek, Provincie Gelderland, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van zout op de asfalt temperatuur én naar hoe zout het kleven van bitumen aan autobanden beïnvloed
Zwiep Vermeulen, de Nederlandse Zoutbank, leverancier van zomerzout gaat tijdens deze sessie in op het nut van strooien in de zomer afgewogen naar de milieueffecten.   

Gebruik van ‘In Car data’ voor gladheidbeheer
Alex van den Hoek is gespecialiseerd in de systemen die gebruikt worden voor winter gladheidbestrijding bij Rijkswaterstaat. Alex neemt ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van In Car data en de kansen voor de gladheidbestrijding. Auto’s en andere voertuigen zitten momenteel vol met sensoren die allerlei data verzamelen. Zodra in een moderne auto de ruitenwisser of de mistlamp aangaat wordt dat geregistreerd. Dit geldt ook voor de informatie van schokbrekers of de remmen. Als deze data verzameld wordt levert dat informatie op die iets kan zeggen over de toestand van het wegdek en die vervolgens weer gedeeld kan worden met de weggebruiker. Nederland neemt samen met 5 andere Europese landen en zeven autofabrikanten deel aan een proef om met smart Mobility/In Car data de verkeersveiligheid te vergroten. Rijkswaterstaat is betrokken en onderneemt zelf ook initiatieven en proeven op dit gebied. Alex van den Hoek zal specifiek ingaan op deze ontwikkelingen en het belang voor gladheidbeheer in Nederland. 

Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer 
In deze deelsessie staan de regels rondom de inzet van materieel en met name personeel rondom de inzet van gladheidbeheer centraal. Aan welke regels moeten de voertuigen voldoen en welke regels gelden en rondom arbeidstijden en de oproep en de inzet van personeel? Tijdens deze sessie geven Fred Hoozemans en Marinka Roebersen van EVO Fenedex een nadere uitleg over de regels en mogelijkheden en is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van vragen en ervaringen. 

100% pekel sproeien d.m.v. innovatieve circulaire oplossingen
De gemeente Heerhugowaard is een van de eerste gemeenten in Nederland die is overgegaan op 100% vloeistofsproeien op alle wegen binnen de Gemeentegrenzen en beschikt over de grootse opslag van pekelwater van Nederland. Hans Schouten heeft een schat aan ervaringen die hij graag met de bezoekers deelt. Aan bod komen onder andere effectiviteit, voorraadbeheer en het gebruik van licht vervuild water. Jan Holterman van HWD Machines sluit de presentatie af met een toelichting op hedendaagse oplossers en de mogelijkheden om grote hoeveelheden vuil water en pekel op te slaan. 

Opleiding en Deskundigheid
Marc Eijbersen, projectmanager infrastructuur bij CROW, gaat samen met Klaas Dros, Team Lead Transport bij DTN en Jeroen Nolten, trainer bij Aebi Schmidt, de discussie aan over het belang van deskundigheid in gladheidbeheer. Hoe kan deze deskundigheid worden ontwikkeld én behouden? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen de CROW opleiding tot coördinator gladheidsbestrijding en wat biedt de winterdiensttraining ‘Gladheid onderweg’ die Aebi Schmidt Nederland samen met Drivetech heeft ontwikkeld voor chauffeurs, coördinatoren en andere uitvoerende medewerkers? Ook DTN biedt meerdere mogelijkheden aan om kennis en ervaring te ontwikkelen op het gebied van gladheid en gladheid meldsystemen. 

Circulariteit in gladheidbeheer
Haagse Milieu Service werkt aan duurzaamheid door het verlengen van de levensduur van haar materieel. Ben Beek, manager uitvoering bij NV Haagse Milieuservices, vertelt in deze sessie over de ervaringen in Den Haag met het refurbishen van de Haagse strooiers. Daarnaast zal Piet Geerligs spreken over hoe de gemeente Hoorn gladheidmaterieel circulair inkoopt en duurzaam gebruikt.

Samenwerken in Gladheidbeheer
Deze sessie gaat in op samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen in het gladbeheer, zoals gemeenten, publieke bedrijven, provincies en aannemers. Sander Kruithof van de gemeente Hellevoetsluis gaat onder andere in op de samenwerking en afstemming tussen gemeente en aannemer.

Let op: het deelsessie programma is nog niet definitief.