16 april 2020

Hart van Holland, Nijkerk

Sprekers / programma Sprekers / programma

Het thema van Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2020 is ‘duurzaam gladheidbeheer’. We belichten duurzaam gladheidbeheer vanuit twee invalshoeken. Enerzijds leggen we de milieu-impact van gladheidbestrijdingsactiviteiten onder de loep: sprekers delen tips en kennis over duurzamere strategieën, technieken en alternatieven voor gladheidbeheer. Daarnaast bespreken we met het oog op het opwarmende klimaat de duurzaamheid van gladheidbestrijding: wat betekent dit voor de continuïteit?

Net als vorige jaren start het congres met inspirerende plenaire presentaties, is er aandacht voor innovaties in techniek en materieel, en is er gelegenheid om verdiepende deelsessies over specifieke thema’s bij te wonen. Daarnaast biedt het programma uiteraard veel ruimte om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

Houd deze website in de gaten voor meer informatie over programma en sprekers.