14 april 2022

Hart van Holland, Nijkerk

Sprekers / programma Sprekers / programma

PROGRAMMA

10.00 – 12.00 uur     Plenair programma

12.00 – 13.30 uur     Lunch, pitches en voertuigenparade

13.30 – 14.30 uur     Deelsessies Ronde 1

15.00 – 16.00 uur     Deelsessies Ronde 2

16.00 – 17.00 uur     Netwerkborrel

 

PLENAIR

Ruud Koornstra – Duurzaam Gladheidbeheer van de Toekomst
Ondernemerschap, politiek, duurzaamheid. Ruud Koornstra weet er alles van, uit eigen ervaring. Hij loopt onvermoeibaar heen en weer tussen politiek, bedrijfsleven, milieuorganisaties, wetenschap en innovatieve bedrijven om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. Hij staat middenin innovatie en duurzame ontwikkelingen en heeft een zwak voor gladheidbeheer. De ideale spreker dus om een congres over duurzaam gladheidbeheer te openen.

 

Reinier van den Berg – Weer en Klimaat: toekomst van Gladheidbeheer
Reinier is een ‘oude’ bekende op ons Gladheidscongres. Hij is meteoroloog en bekend geworden als weerman bij RTL. Naast de passie voor klimaat heeft hij ook een passie voor duurzaamheid. Reinier van den Berg spant zich wereldwijd in om mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Hij zal met ons terugkijken op de afgelopen winterperiode en vertellen wat ons als gladheidbeheerders de komende jaren te wachten staat.

 

Alex van den Hoek – Gebruik van ‘In Car data’ voor gladheidbeheer
Alex  is gespecialiseerd in de systemen die gebruikt worden voor gladheidbestrijding bij Rijkswaterstaat. Alex neemt ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van ‘In Car data’ en de kansen voor de gladheidbestrijding. Auto’s en andere voertuigen zitten momenteel vol met sensoren die allerlei data verzamelen. Zodra in een moderne auto de ruitenwisser of de mistlamp aangaat wordt dat geregistreerd. Dit geldt ook voor de informatie van schokbrekers en/of remmen. Als deze data verzameld wordt levert dat informatie op die iets kan zeggen over de toestand van het wegdek en die vervolgens weer gedeeld kan worden met de weggebruiker. Rijkswaterstaat heeft een aantal seizoenen voertuiginformatie mogen ontvangen en hier ervaringen mee opgedaan. Na de pilotfase is er gezamenlijk een aanbesteding geweest vanuit het NDW met alle provincies, Rijkswaterstaat en IenW. Alex van den Hoek zal specifiek ingaan op deze ontwikkelingen en het belang voor gladheidbeheer in Nederland.

 

DEELSESSIES – RONDE 1

Informeren weggebruikers in het heden en de toekomst
Samira El Aboussi en Rini Donker

Bij Rijkswaterstaat behoort het tot onze prioriteiten om weggebruikers tijdig te informeren bij gladheid. Naast onze eigen (social) media-kanalen speelt ook nieuwsmedia een grote rol als het gaat om het communiceren van onze boodschap naar het brede publiek. We creëren mediamomenten als het zout wordt geleverd, de vlootschouw weer begint en bij crisissen. Op die manier besteden we aandacht aan het gehele proces rondom gladheidbestrijding. Senior adviseur gladheidbestrijding Rini Donker en communicatieadviseur Samira El Aboussi vertellen je hier alles over in de deelsessie: ‘Informeren weggebruikers in het heden en de toekomst’.

 

Duurzame Dooimiddelen
Leo van Eeuwijk en Hans Schouten

Leo van Eeuwijk, project/teamleider bij AVRI, gaat in op hoe AVRI de gladheidbestrijding verduurzaamt door strooizout te gebruiken dat niet uit de aarde gewonnen is, maar een bijproduct is uit andere productieprocessen. Zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken is daarbij het uitgangspunt. Hans Schouten van de gemeente Dijk en Waard vertelt over hun gebruik van pekelwater. Dit is gemaakt op basis van een wel heel bijzonder bijproduct, namelijk afvalwater van een zeewierkwekerij.

 

Gedeeltelijke Strooiacties
Mark Alblas, Sander Kruithof en Gert Zwols

In het kader van duurzaamheid is selectief strooien een actueel onderwerp. De gemeente Apeldoorn ontvangt van DTN gladheidsverwachtingen per strooiroute en baseert hierop of een gedeeltelijke strooi-actie mogelijk is. Daarnaast wordt er bij de gemeente Hellevoetsluis gekeken naar het laten strooien van een aparte bruggenroute. Gert Zwols, Mark Alblas en Sander Kruithof delen hun ervaringen met gedeeltelijke strooiacties en gaan hierover graag in gesprek met het publiek.

 

Deskundigheidsbevordering
Rene Kokkeler, Jeroen Nolten, Klaas Dros en Robert-Jan van den Berg

Om in winterse omstandigheden het wegennet berijdbaar te houden, spelen de mensen in de coördinatie en uitvoering een belangrijke rol. Van chauffeur tot gladheidscoördinator, zij zijn actief tijdens de winterse periode. Om deze mensen adequaat en veilig te kunnen laten functioneren, zullen zij opgeleid dienen te worden. CROW is gevraagd dit op te pakken met tot gevolg een breed scala aan cursussen die bijdragen aan deskundig personeel. Dit doen zij samen met DTN, Aebi-Schmidt en VDBMG. Naast de vernieuwingen in de cursussen die zij samen verzorgen, zal er ook aandacht zijn voor specifieke trainingen bij DTN en Aebi-Schmidt. Want om Nederland berijdbaar te houden is een goede scholing het begin.

 

DEELSESSIES – RONDE 2

 

Hoe wordt circulair gladheidbeheer de standaard?
Jack de Kraaij en Sander Lubberhuizen

Jack de Kraaij is als specialist circulair inkopen werkzaam voor verschillende overheden. Sander Lubberhuizen is als projectmanager werkzaam op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Samen zullen zij, aan de hand van de recent opgeleverde circulaire strooiwagens van de provincie Utrecht, hun visie geven op circulariteit in gladheidbeheer.

 

De zin en onzin van zomerstrooien
Zwiep Vermeulen, Bert Verweij en Jacob Groenendijk

Het strooien van zout op de warmste zomerdagen. Wanneer is het nuttig en wanneer niet? Zwiep Vermeulen van de Nederlandse Zoutbank, leverancier van zomerzout, gaat tijdens deze sessie in op het nut van strooien in de zomer afgewogen naar de milieueffecten. De gemeente Arnhem heeft er bewust voor gekozen om op een aantal locaties ook in de zomer zout te strooien. Bert Verweij gaat in op de keuze en bijbehorende afwegingen die zij hierin hebben gemaakt. Tot slot zal Jacob Groenendijk, Senior Wegbouwkundig Adviseur bij Groenendijk Wegenbouwadvies, zijn visie delen op de (on)zin van zomerstrooien.

 

Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer
Marjolein Maas en Ricky Voorn

In deze deelsessie staan de regels rondom de inzet van materieel en personeel bij gladheidbeheer centraal. Aan welke regels moeten de voertuigen voldoen en welke regels gelden er rondom arbeidstijden en de oproep en de inzet van personeel? Tijdens deze sessie geven Marjolein Maas en Ricky Voorn van Evofenedex een nadere uitleg over de regels en mogelijkheden. Ook is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van vragen en ervaringen.

 

Gladheidbestrijding Schiphol
Peter van de Linde

Peter van de Linde is Operational Fleet manager bij Schiphol. Hij zal in deze deelsessie vertellen over verschillende gladheid-gerelateerde onderwerpen bij Schiphol. Je krijgt onder andere te horen over de aantallen equipment die zij gebruiken, hun ervaringen met elektrische en waterstof-voertuigen, Airside gladheidbestrijding, duurzaam strooizout en ga zo maar door. Een interessante sessie voor iedereen die eens wil weten hoe het er ergens anders aan toe gaat.