16 april 2020

Hart van Holland, Nijkerk

Sprekers / programma Sprekers / programma

Het thema van Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2020 is ‘duurzaam gladheidbeheer’. We belichten duurzaam gladheidbeheer vanuit twee invalshoeken. Enerzijds leggen we de milieu-impact van gladheidbestrijdingsactiviteiten onder de loep: sprekers delen tips en kennis over duurzamere strategieën, technieken en alternatieven voor gladheidbeheer. Daarnaast bespreken we met het oog op het opwarmende klimaat de duurzaamheid van gladheidbestrijding: wat betekent dit voor de continuïteit?

Net als vorige jaren start het congres met inspirerende plenaire presentaties, is er aandacht voor innovaties in techniek en materieel, en is er gelegenheid om verdiepende deelsessies over specifieke thema’s bij te wonen. Daarnaast biedt het programma uiteraard veel ruimte om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

Reinier van den Berg
Reinier is een ‘oude’ bekende op ons Gladheidscongres. Hij is metereoloog en bekend geworden als weerman bij het RTL. Naast de passie voor klimaat heeft hij ook een passie voor duurzaamheid. Reinier van den Berg spant zich wereldwijd in om mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Hij zal met ons terugkijken op de afgelopen winterperiode en vertellen wat ons als gladheidbeheerders de komende jaren te wachten staat.

 


Ruud Koornstra
Ondernemerschap, politiek, duurzaamheid. Ruud Koornstra weet er alles van, uit eigen ervaring. Hij loopt onvermoeibaar heen en weer tussen politiek, bedrijfsleven, milieuorganisaties, wetenschap en innovatieve bedrijven om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. Hij staat middenin innovatie en duurzame ontwikkelingen en heeft een zwak voor gladheidbeheer. De ideale spreker dus om een congres over duurzaam gladheidbeheer te openen.

Data for road safety
Het ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer neemt deel aan het project ‘Data for road safety’ en zal ons meenemen in de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility. Auto’s en andere voertuigen zitten momenteel vol met sensoren die allerlei data verzamelen. Deze gegevens over bijvoorbeeld gladheid zou je met andere weggebruikers kunnen delen. Het ministerie IenW neemt samen met 5 andere Europese landen en zeven autofabrikanten deel aan een proef om met smart Mobility de verkeersveiligheid te vergoten. Op het Gladheidscongres worden de resultaten van de eerste proeven in 2019 gedeeld.

Er wordt hard gewerkt aan de verdere invulling van het programma. Onderwerpen die in de deelsessies aan bod komen zijn:

  • Communicatie over gladheidbeheer, hoe bereik je de burger?
  • Samenwerking en afstemming in gemeentelijk gladheidbeheer
  • Voorspellen van gladheid en de rol van (wegdek)sensoren
  • Duurzame dooimiddelen, feit of fictie?
  • Deskundigheid en het samenspel van coördinator en meteoroloog.
  • Gladheidbeheer: zelf doen of laten doen?
  • Een circulaire kijk op materieel.
  • De zin of onzin van zomerstrooien
  • Wet- en regelgeving, whats new?