1 april 2021

Hart van Holland, Nijkerk

Gladheidbestrijdingscongres 2022 Gladheidbestrijdings-
congres 2021

De organisatie van het Gladheidbestrijdingscongres heeft besloten dat het congres op 1 april 2021 te verplaatsen naar 14 april 2022. In april 2021 organiseren we wel een tweetal Online talks over dit onderwerp:

Gladheidbeheer in extreme winters (1 april)
Op 1 april kijken we met meteoroloog Reinier van de Berg terug op de afgelopen winterperiode zullen de Dar en de gemeente Hellevoetsluis hun ervaringen delen over het extreme winterweer begin februari. Reinier van de Berg heeft naast een passie voor het klimaat ook een passie voor duurzaamheid en klimaatverandering en zal vertellen wat ons als gladheidsbeheerders de komende jaren te wachten staat.

Circulair gladheidbeheer (15 april)
Op 15 april staat circulariteit centraal. Schuitemaker en Aebi Schmidt presenteren de mogelijkheden die zij zien in duurzaam gladheidbeheer, welke trends en ontwikkelingen ze verwachten en hoe zij inspelen op de ambitie van de overheid om in 2050 100% circulair in te kopen. De gemeente Utrecht geeft een korte schets van hun ervaringen met duurzaam aanbesteden.

Inschrijven voor deze talks kan via onderstaande links: