Share |

Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2016

Op 21 april 2016 organiseerde de NVRD voor de 11e keer het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres.

Dit tweejaarlijks congres is dé ontmoetingsplaats voor alle professionals betrokken bij het gladheidbeheer in Nederland. Het congres kende dit jaar een geheel vernieuwde opzet. Naast inspirerende presentaties over de laatste ontwikkelingen in gladheidbeheer was er veel aandacht voor innovaties in techniek en materieel, was er gelegenheid verdiepende deelsessies over specifieke thema’s bij te wonen en was er volop gelegenheid voor de deelnemers om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

Het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres vond dit jaar plaats in het SilverDome in Zoetermeer. Deze locatie biedt een inspirerende omgeving en voldoende mogelijkheden om naast het inhoudelijke programma ook kennis te maken met de laatste nieuwe technieken, voertuigen, middelen en materialen op het gebied van gladheidbeheer.

 

NVRD

Programma

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

Plenaire presentaties 9:30- 12:00 uur

  • Welkom door Marc Rosier, wethouder 
   Het Gladheidbestrijdingscongres is deze keer te gast in Zoetermeer. Marc Rosier, wethouder beheer openbaar gebied van de gemeente Zoetermeer en verantwoordelijk voor het gladheidbeheer in de gemeente heet de bezoekers welkom en geeft kort zijn visie op het gladheidbeheer in Zoetermeer.
   Marc Rosier, wethouder
  • Het Nederlandse Klimaat; nu en in de toekomst.
   De winter van 2015-2016 heeft weer verschillende koude periodes met strooi-acties gekend. Margot Ribberink blikt kort terug naar de hoogtepunten van de afgelopen winter. Klimaatveranderingen hebben ook invloed op het weer in Nederland en op de gladheidbestrijding in de toekomst. In het tweede deel van haar presentatie geeft Margot haar visie van de gladheidverwachtingen, en de gevolgen voor het gladheidbeheer op de langere termijn.Margot Ribberink, MeteoGroup
  • Gladheidbeheer & rijgedrag,
   Waarom slimme mensen domme dingen doen Gladheidbeheer is gericht op het begaanbaar houden van wegen en fietspaden in winterse omstandigheden. Dit lukt niet altijd en overal.  Wie is hiervoor verantwoordelijk en hoe kun je als lokale wegbeheerder schadeclaims door verkeerschades voorkomen? Ook het rijgedrag van de gladheidbestrijder zelf in relatie tot de overige weggebruikers is van belang ter voorkoming van schade. Aan de hand van een schets van de vigerende regelgeving en praktijkcases wordt verteld tot hoe ver de verantwoordelijkheid van de lokale wegbeheerder reikt en wat je kunt doen om klachten en schadeclaims te voorkomen. Rob van Wieren en Adriaan Heino, Achmea, divisie Schade
  • Beschermt de overheid de burger niet te veel?
   Weeralarmen, codes rood, oranje, geel en reisadviezen: de overheid beschermt de burgers meer en meer. Ook in het afgelopen seizoen zagen we dit in de praktijk. Maar zijn burgers niet in staat om zelf te beoordelen of ze de weg op moeten gaan? En waarom heeft slecht weer, en dan met name gladheid, in Nederland zo’n enorme impact op het verkeer? Zijn we echt niets meer gewend? Patrick Potgraven, VerkeersInformatieDienst
  • Nederlands gladheidbeheer in internationaal perspectief
   Waar staat Nederland als het gaat om gladheidbeheer in vergelijking met andere landen? En wat zijn de verschillen en de overeenkomsten met de landen om ons heen? Lopen we voorop of valt er in het buitenland ook nog wat te leren? Rini Donker van Rijkswaterstaat schetst de ontwikkeling van het gladheidbeheer in Nederland en zet deze in internationaal perspectief. Rini Donker, Rijkswaterstaat

 


Lunch, voertuigenparade, ontmoeten en innovaties 12:00 – 14:00 uur

 

 

Meet & Greets

 • NVRD Benchmark Gladheid
  Bent u benieuwd hoe u scoort t.o.v. andere organisaties en wat de benchmark voor
  uw organisatie kan betekenen? Kom tijdens het Gladheidcongres naar de
  Meet & Greet met Ismael Morales, begeleider van de Benchmark Gladheid
  vanuit de NVRD.
 • Ontmoet de meteoroloog van MeteoGroup
  Gladheidsverwachtingen worden o.a. samengesteld uit verschillende weermodellen, radarbeelden,
  satellietbeelden en meetdata. Benieuwd hoe de voorspelling uiteindelijk
  tot stand komt? Klaas Dros is gladheidsmeteoroloog en zal u, aan de hand
  van voorbeelden laten zien welke keuzes er gemaakt worden bij onstabiele
  weersverwachtingen.
 • Schadeclaims? leg uw case voor
  Heeft u vragen over aansprakelijkheid of concrete gevallen van schadeclaims.
  Leg uw case voor aan Adriaan Heino (risicodeskundige verkeersgedrag) en
  Rob van Wieren (manager Acceptatie Zakelijke Aansprakelijkheid) en maak
  kennis met de wijze waarop een Achmea omgaat met schadeafhandeling,
  acceptatie en risicopreventie rondom gladheidbeheer.


Innovatiepitches

 

 • AkzoNobel: Verduurzaming van Gladheidbestrijding
  Verduurzaming van gladheidbestrijding
  In de gladheidbestrijding wordt voortdurend gezocht naar een efficiëntere inzet van wegenzout. Kan het bijvoorbeeld met nog minder zout?
  Marc Poortenga laat u zien hoe AkzoNobel elk jaar weer uw wegenzout nóg duurzamer produceert en innoveert in toepassingen zoals gladheidbestrijding.
  AkzoNobel noemt dat Planet Possible, samen werken aan een duurzame wereld. Dat is AkzoNobel’s toewijding aan meer doen met minder.
 • Aebi Schmidt
  ‘Gladheidbestrijding met Water’
  Deze pitch geeft een helder beeld van de te verwachten effecten van omschakeling naar inzet met sproeimachines in de gladheidsbestrijding, waarbij naast de praktische werking zeker ook de organisatorische effecten voor de coördinator en de logistieke effecten voor de organisatie niet onderbelicht blijven, daaruit voortvloeiend  geven we een blik in de toekomst die nu al gerealiseerd wordt met Nido machines waarbij met efficiëntere inzet van dooimiddelen de eerder genoemde effecten beheersbaar blijken te worden.
 • Schuitemaker
  Meten is weten zo ook in de gladheid bestrijding. Schuitemaker introduceert twee
  nieuwe innovaties welke substantieel gaan bijdragen aan meer strooi efficiency
  en nauwkeuriger meten en registeren.
 • Rondaan
  100 jaar Rondaan = Maximale inzet!
 • AMCS
  Optimale routes voor gladheidbestrijding op basis van GIS-data
  Iedere gemeente in Nederland beschikt over een GIS-kaart waarin straatgegevens zijn verwerkt met daaraan verbonden de wensen voor gladheidbestrijding. Deze informatie wordt vaak niet benut, terwijl deze data juist de meest complete informatie opleveren voor een zo optimaal mogelijke planning van routes voor gladheidbestrijding. AMCS biedt een dienst en bijbehorende tooling voor het volledig automatisch optimaliseren van routes voor gladheidbestrijding op basis van deze GIS-data. Dit betekent dat er geen handmatige acties nodig zijn voor het invoegen van de benodigde informatie zoals of er één- of tweemaal gestrooid moet worden of welke hoeveelheid gestrooid moet worden. Met deze oplossing kan worden bespaard op mankracht, voertuigen en handmatige planning is niet langer noodzakelijk.

   

  Verdiepende deelsessies Ronde 1 14:00 - 15.00 uur en ronde 2 15.00 - 16:00 uur

  Ronde 1, 14:00 - 15.00 uur:

  • Hoe kun je dat het beste aanbesteden? (Zaal 3, begane grond)
   Aanschaf van gladheidbestrijdingsmaterieel of uitbesteden van de gehele gladheidbestrijding door middel van een (Europese) aanbesteding. Hoe kun je dat het beste aanbesteden? Door middel van een traditionele aanbesteding of door anders aan te besteden, bijvoorbeeld op basis van Best Value Procurement (BVP). Het adviesbureau United Quality uit Gorinchem zal haar praktijkervaringen met u delen, het hoe en waarom van een bepaalde aanbestedingskeuze, de voor- en nadelen en de valkuilen. Leo Hendriks van Leidschendam-Voorburg geeft aan hoe de aanbesteding in zijn gemeente is aangepakt.
  • Besparingsmogelijkheden gladheidbeheer (Plenaire zaal)
   Hoewel het belang van effectief gladheidbeheer breed wordt erkend is, net als bij andere beheertaken, de roep voor een efficiënter en dus goedkoper gladheidbeheer. Is dat mogelijk? En indien ja, wat zijn besparingsmogelijkheden? In deze workshop wordt gezamenlijk aan de hand van talrijke voorbeelden en met de mogelijkheid eigen ervaringen en ideeën in te brengen gewerkt aan het opstellen van een overzicht met besparingsmogelijkheden. Alle aspecten van gladheidbeheer zullen aan bod komen; van zelf doen of niet, aanbesteden, toe te passen methoden, dooimiddelen, gladheidmeldsystemen tot burgerparticipatie. Deze deelsessie wordt geleid door de dagvoorzitter Marc Maartens, ondersteund door Peter van Welsem
  • Gladheidbeheer op fietspaden (Zaal2, eerste verdieping)
   Sinds een aantal jaren is er volop aandacht voor gladheidbeheer op fietspaden. De fietsersbond heeft de gemeenten hiermee zelfs gecomplimenteerd. In deze deelsessie staat de aandacht voor gladheidbeheer op fietspaden centraal. Aparte strooiroutes, gladheidmeldsystemen, ervaringen met specifiek materiaal en methoden passeren de revue. Tijdens de sessie staan twee cases centraal; de gemeente Nijmegen, een gemeente met wel 22 aparte fietspadenroutes en de gemeente Leeuwarden, waar Omrin de afgelopen winters interessante ervaringen heeft opgedaan met het sproeien van fietspaden. Bert Hoogland, Omrin en Fred Aalders, gemeente Nijmegen ook Henk Hendriks van de Fietsersbond zal een bijdrage leveren aan de discussie.


   Ronde 2, 15.00 - 16.00 uur:
  • Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer (Zaal 2, eerste verdieping)
   Themasessie waarin de regels rondom de inzet van materieel en, met name, personeel rondom de inzet van gladheidbeheer centraal staan. Aan welke regels moeten de voertuigen voldoen en welke regels gelden er rondom arbeidstijden en de oproep en de inzet van personeel? Tijdens de sessie zullen Fred Hoozemans en Marjolein Maas van EVO een nadere uitleg geven van de regels en mogelijkheden en is er voldoende ruimte voor praktijkcases en staan we stil bij de oplossingen die lokale wegbeheerders kiezen.
  • Sneeuw, hoe ga je er mee om? (Zaal 3, begane grond)
   Vaak valt er veel jaren achter elkaar geen sneeuw, en dan ziet het opeens helemaal wit! Hoe speel je daar zo goed mogelijk op in? In de nieuwe CROW-richtlijn ‘Sneeuwruimen’ worden aanbevelingen gedaan voor zowel beleid als uitvoering. Marc Eijbersen, CROW
   Peter Verweij van de gemeente Zoetermeer geeft een toelichting op de ervaringen in Zoetermeer met sneeuw en de extra belasting die dit geeft op de chauffeurs.  Hij zal echter met name ingaan op het gevaar van milde winters als 2015-2016. Wat doet de gemeente Zoetermeer om ook na milde winters goed voorbereid te zijn op de volgende winter en op extreme situaties zoals sneeuw?
  • Wegdek en dooimiddelen (Plenaire zaal)
   In deze deelsessie twee presentaties en een discussieWinterschade en met name rafeling is een grote schadepost in het asfaltonderhoud. Het additief Asfaltprotection geneest niet maar voorkomt schades Praktijkproeven moeten uitwijzen in hoeverre de beloftes van de leverancier worden vervuld. Jan van der Beek van de provincie Gelderland licht de onderzoeken toe. Is gladheidbeheer in de toekomst wellicht overbodig door ontwikkelingen op het gebied van zelfontdooiend asfalt? Paul Landa (Asfalt Kennis Centrum) geeft een presentatie over “zelf ontdooiend asfalt” en zal praktijkervaringen opgedaan in Naaldwijk (Melt-asfalt) en Hellevoetsluis (Safe Lane®) met u delen. 7 gram zout, kan het een onsje minder? In 2012 is door de CROW een nieuwe tabel verspreid met aangepaste hoeveelheden te strooien dooimiddelen bij verschillende soorten gladheid. De vraag kan gesteld worden of de bodem al in zicht is of dat we naar nog lagere hoeveelheden toe kunnen. Wegbeheerders, coördinatoren en de medewerkers die strooien moeten nog erg wennen aan deze lage hoeveelheden. Al met al is dit een discussie waard.

   

Borrel 16:00 – 17:30 uur

 

 

Locatie

2015-12-07T00:00:00

SilverDome Zoetermeer

SilverDome
Van der Hagenstraat 20
2722 NT Zoetermeer

Sponsoren

Met welk sponsorpakket zet u uw bedrijf in de spotlights tijdens het Gladheidbestrijdingscongres 2016?

Klik hier voor het sponsorpakket.

ash
Vermeulen Groep
AkzoNobel_logo_RGB
MeteoGroup
Rondaan
logo Schuitemaker
AMCS_logo[Spot_Artwork]
DMi_Logo_Huge