Share |

Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 19 april 2018

Op 19 april 2018 organiseerde de NVRD voor de twaalfde keer het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres.

Net als twee jaar geleden ging het congres plenair van start met inspirerende presentaties, was er voldoende gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste voertuigen en innovaties en kon worden gekozen uit een groot aanbod van verdiepende deelsessies.

Het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres vond dit jaar plaats in Hart van Holland in Nijkerk.

 

 

 

 

NVRD

Programma/presentaties

Het programma bestond uit een plenair gedeelte en deelsessies. Hieronder vindt u het programma en de presentaties (in blauw)

10.00 – 12.00 uur     PLENAIRE PRESENTATIE Opening en welkom Dagvoorzitter Kido Koenig en wethouder Patricia van Loozen van de gemeente Nijkerk

Gladheidbeheer in de toekomst 
Een overzicht van trends en ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, en de mogelijkheden en betekenis van smart cities en big data voor het toekomstig gladheidbeheer. Wat kunnen de nieuwe technieken nu en in de toekomst betekenen voor de inrichting van het gladheidbeheer?
Berry Vetjens Directeur Innovatie TNO en trekker transitiepad Smart Digital Delta

Welke winters staan ons te wachten? 
In deze presentatie blikken we niet alleen kort terug op de afgelopen winter, maar kijken we vooral naar het klimaat van de toekomst. Worden de winters langer of korter, wordt het kwakkelen of wordt het extremer met meer calamiteiten? Wat betekent de klimaatverandering voor de huidige inrichting en werkwijze van gladheidbeheer? 
Reinier van den Berg, Meteoroloog

Paneldiscussie: Kennis van gladheidbeheer 
Kennis is de sleutel tot goed gladheidbeheer. Kennis van weer, kennis van weggesteldheid, van methoden, dooimiddelen en uiteraard van het wegennet en de stad. Hoe borg je deze kennis het best? Door het opleiden van mensen of moet je inzetten op het vastleggen in techniek? En moet je alle kennis over de uitvoering gladheidbeheer zelf in huis hebben of kun je gladheidbeheer beter uitbesteden? Over deze vragen gaan een aantal gemeenten - die hierin verschillende keuzes hebben gemaakt - en private bedrijven onder leiding van de dagvoorzitter met elkaar in gesprek.
Kido Koenig (Debat.nl), Zwiep Vermeulen (Vermeulen), Willem Bouwmeester (Rotterdam), Jan van der Beek (provincie Gelderland), Sander Kruithof (Hellevoetsluis), mevrouw Van Loozen (Nijkerk) en Tom Otten (Almere)


12.00 – 12.30 uur     VOERTUIGENPARADE, LUNCH EN PITCHES

Buiten, voor de entree van de congreslocatie, presenteren verschillende leveranciers u de nieuwste voertuiginnovaties tijdens de voertuigenparade. Tijdens de lunch heeft u de mogelijkheid om te luisteren naar korte presentaties (pitches) waarin leveranciers u nader kennis laten maken met hun nieuwste producten en diensten.

Na de lunch stelt u uw eigen programma samen en kunt u kiezen uit het bijwonen van de volgende deelsessies:

13.30 – 14.30 uur     DEELSESSIES RONDE 1

 • Opnieuw inrichten van gladheidbeheer in Almere
  De gemeente Almere heeft in de afgelopen twee jaar de gehele inrichting en organisatie van het gladheidbeheer heroverwogen en daarin ingrijpende keuzes gemaakt voor de toekomst. In deze deelsessie krijgt u van enkele betrokkenen te horen hoe dit proces is doorlopen en lichten zij gemaakte keuzes en behaalde resultaten toe. Tom Otte, Elco de Ruiter, Bianca van de Vusse, Nick van Dijk (gemeente Almere)


 • Communicatie en gedrag rondom gladheid 
  Hoe komt het dat we ons gedrag in het verkeer niet adequaat aanpassen bij gladheid? Waarom kunnen we zo slecht inschatten hoeveel afstand we moeten houden? Ruud van Breda, gedragspsycholoog bij Dijksterhuis & van Baaren, neemt u aan de hand van een aantal voorbeelden mee in gedrag rondom gladheid. Hij licht toe hoe u er als organisatie voor kunt zorgen dat burgers beter anticiperen op gladheid en op welke wijze communicatie het effectiefst is. Tijdens deze sessie komt ook een praktijkvoorbeeld aan bod over de communicatie naar burgers op het moment van gladheid: Provincie Noord-Holland heeft een interactieve strooikaart ontwikkeld, waarop de wegdeksituatie wordt aangegeven (glad of niet) en waarop live wordt aangegeven waar en wanneer er gestrooid wordt op de provinciale wegen.
  Sprekers: Henny van Hulst (provincie Noord-Holland), Michel Hofland (provincie Noord-Holland), Ruud van Breda (D&B)


 • Routebeheer; een essentieel onderdeel van de gladheidbestrijding 
  Routebeheer begint met het vastleggen van de routes, maar waar eindigt het? Bij zelfrijdende en zelfstrooiende voertuigen? In deze deelsessie staat de waarde en het belang van goed routebeheer centraal. Wat houdt het in, wat kun je er nu en in de toekomst mee en hoe is dit optimaal te combineren met de kennis en kunde van de chauffeurs? De sessie wordt geïllustreerd met verhalen uit de praktijk. Onno Cijffers, (Jewel), Jacob van de Kolk, (ACV) en Wil de Ridder (gemeente Apeldoorn)


 • Wegdekinnovaties 
  Bij sneeuwval en ijzel heeft het strooien van hoofdwegen vaak prioriteit en zijn fietspaden daardoor pas later aan de beurt. Bereikbaarheid en kosten spelen hierbij vaak ook een rol. Easypath heeft een energie-efficiënte oplossing bedacht: een modulair fietspad, voorzien van een verwarmingssysteem. In gemeente Ede is dit eerste verwarmde fietspad een feit. Job van Roekel, directeur van Easypath, neemt u in deze sessie mee in de totstandkoming en ontwikkelingen hiervan.
  Sprekers: Job van Roekel (EasyPath) en Thijs Brugman (gemeente Ede). 

 

14.30 – 15.00 uur     PAUZE

 

15.00 – 16.00 uur     DEELSESSIES RONDE 2

 • Circulair gladheidbeheer, we zitten midden in een transitie naar een circulaire economie. Welke bijdrage kan gladheidbeheer hieraan leveren? 
  De sprekers in deze sessie nemen u mee langs de mogelijkheden om gladheidbestrijding meer circulair vorm te geven. Denk hierbij aan materieel en dooimiddelen, maar ook circulaire businessmodellen en aanbestedingen komen aan bod. Ook wordt  specifiek stilgestaan bij dooimiddelen (werking, typen en alternatieven zoals bermgras en bietensap). Sander Lubberhuizen (provincie Overijssel), Niek Aaldenberg (provincie Overijssel), René Demmer, (AkzoNobel)
 • De vernieuwde CROW-publicatie ‘Organisatie en bestrijding van wintergladheid’ 
  In deze sessie krijgt u toelichting op de wijzigingen en achtergronden van de vernieuwde CROW-publicatie ‘Organisatie en bestrijding van wintergladheid; een schat aan kennis over gladheidbeheer’. Stel uw vragen en ga in gesprek met de opstellers van deze handreiking die wordt gezien als dé norm van gladheidbeheer in Nederland. Marc Eijberse, (CROW), Rini Donker, (RWS), Jan van der Beek, (provincie Gelderland)
 • Gladheidbeheer en OV-gebieden De bereikbaarheid van openbaar vervoervoorzieningen is zeker in winterse omstandigheden van groot belang. 
  OV-routes en haltes krijgen dan ook vaak speciale aandacht in gladheidbestrijdingsplannen. Hoe houden gemeenten het OV-bereikbaar, ook in periodes met veel sneeuwval? En hoe zit dat bij de spoorwegen? Op welke wijze heeft de NS de gladheidbestrijding georganiseerd? Perrons, trappen, hellingbanen en de toe- en uitgangen van de stations vergen speciale aandacht. De NS en Krinkels, die het gladheidbeheer uitvoert op 400 stations,  verschaffen een kijkje in de keuken van de organisatie en uitvoering van gladheidbeheer op de NS-stations. Robert Emons (Krinkels), Loes van Stiphout (NS), Albert Westerhuis (NS) en Bob Brocks (gemeente Tilburg)

 

 16.00 – 17.00 uur           BORREL EN STANDBEZOEK 
 

 

Locatie

2015-12-07T00:00:00

Hart van Holland Nijkerk

Hart van Holland
Berencamperweg 12
3861 MC Nijkerk

Nieuws

Geen items gevonden.

Hoofdsponsoren

Logo AEBI ASH
schuitemaker.JPG

Sponsoren

Met welk sponsorpakket zet u uw bedrijf in de spotlights tijdens het Gladheidbestrijdingscongres 2018?

Neem contact op met Elma Media, tel. 0226 33 16 00, e-mail: info@elma.nl