Berry Vetjens

TNO_Berry Vetjens_EDV0476

Gladheidbeheer in de toekomst
Een overzicht van trends en ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, en de mogelijkheden en betekenis van smart cities en big data voor het toekomstig gladheidbeheer. Wat kunnen de nieuwe technieken nu en in de toekomst betekenen voor de inrichting van het gladheidbeheer?

Berry Vetjens Directeur Innovatie TNO en trekker transitiepad Smart Digital Delta